Check out this great vinyl wrap video about Chrome vinyl mirror effect / Pellicola cromata effetto specchio – APA